Marki

  • UNITAS - Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej

    UNITAS - Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej

    Wy­daw­nic­two Die­ce­zji Sie­dlec­kiej UNI­TAS za­ło­żo­ne w 2007 r. jest wy­daw­nic­twem, które od  początku istnienia prężnie się rozwija.

     Na­sza ofer­ta opie­ra się na dwóch pod­sta­wo­wych za­ło­że­niach:

    PROFESJONALNIE I TA­NIO