Organ urzędowy Diecezji Siedleckiej

„Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” - miesięcznik, organ urzędowy Kurii Diecezjalnej Siedleckiej (wydawany od 1931 r.).

Dokumenty w nim publikowane umieszczane są wg następującego porządku:
- Stolica Apostolska
- Episkopat Polski
- Komunikaty Kurii
- Dekrety, nominacje
- Dział nieurzędowy (nekrologi, pisma różne, zaproszenia, itp.)
- Dodatek - artykuły naukowe

 

Redaktor naczelny: ks. Jacek Szostakiewicz
Adres: Kuria Diecezjalna, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce
Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce
Adres do korespondencji: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS

Teksty naukowe można wysyłać na adres: wiadomosci@wydawnictwo-unitas.pl