Funkcje założone i realizowane Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Dane książki
Autor: 
Ks. Grzegorz Koc
Rok wydania: 
2013
Wydawnictwo: 
Wydawnictwo UNITAS
Liczba stron: 
641
ISBN: 
978-83-61071-36-5
Format: 
B5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 40,00zł
Waga: 1200 g
Książka będąca rozprawą doktorską jest ważna dla nauki o rodzinie, dla odpowiedzialnych za realizację charyzmatu Domowego Kościoła oraz interesująca dla duszpasterzy, a zwłaszcza wielu rodzin, które żyją charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Ukazuje ona bowiem, że Ruch Światło-Życie proponuje formację integralną, która obejmuje wszystkie wymiary egzystencji ludzkiej i chrześcijańskiej. Ważną rolę pełni w nim formacja eklezjalna, która budzi żywe poczucie przynależności do Kościoła i współodpowiedzialności za jego misję. Małżonkowie przez gromadzenie się w małych wspólnotach, znajdują oparcie i pomoc w podejmowaniu decyzji oraz w wykonywaniu swoich obowiązków. W dzisiejszym społeczeństwie masowym i zatomizowanym, skazującym człowieka na izolację i samotność, wobec presji kultury narzucającej styl życia bez Boga, jest to czynnik o strategicznym wprost znaczeniu dla formacji chrześcijańskiej.
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL