Wokół mistycyzmu w sztuce.

Dane książki
Autor: 
praca zbiorowa, red. ks. Roberta Mirończuka
Rok wydania: 
2010
Wydawnictwo: 
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Liczba stron: 
141
ISBN: 
978-83-923430-2-6
Format: 
A5
Oprawa: 
Miękka
Wokół mistycyzmu w sztuce. W piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Gre
Cena: 13,00zł
Waga: 500 g
        Dzieło El Greca było inspiracją do zorganizowania konferencji naukowej w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach w dniu 12 października 2009 roku, pt. Wokół mistycyzmu w sztuce. W piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greca. Jej wymiernym owocem jest powstanie niniejszej publikacji.
        Do udziału w konferencji zostali zaproszeni znawcy tematu, którzy ukazali aspekty religijne i ikonograficzne mistycyzmu pojawiające się w sztuce na przestrzeni wieków, aż po współczesne interpretacje artystyczne.
        Znajdziemy tu m.in. wyjaśnienie, jak właściwie należy rozumieć pojęcie mistycyzmu, które sformułował w słowie wstępnym Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, w dalszej części natomiast znajdują się teksty wystąpień wybitnych profesorów, znawców sztuki sakralnej, w których znajdują się opisy i interpretacja dzieł sztuki polskiej i europejskiej.
        Zaprezentowane przez uczestników konferencji artykuły na temat mistycyzmu w sztuce dowodzą, iż siedlecki obraz El Greca pozostaje źródłem inspiracji do dalszych badań nad tym problemem, tematem do dyskusji, a także źródłem natchnienia dla współczesnych artystów.