KATECHIZM SIEDLECKI

Dane książki
Tytuł oryginalny: 
KATECHIZM SIEDLECKI
Autor: 
ks. kan. Krzysztof Baryga, Dorota Franków, Aneta Sobierajska, s. Bożena Wetoszka, s. Natalia Zborowska
Rok wydania: 
2012
Wydawnictwo: 
Wydawnictwo UNITAS
Liczba stron: 
230
ISBN: 
978-83-61071-30-3
Format: 
A5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 20,00zł
Waga: 400 g
Adresatami proponowanego katechizmu są zarówno katechizowani, jak i katecheci.
W pierwszym rzędzie chodzi o kandydatów do bierzmowania oraz ich szkolnych, parafialnych i rodzinnych pedagogów wiary.
Katechizm stanowi jedną z wielu pomocy wykorzystywanych w procesie wychowywania w wierze. Domaga się też pewnej adaptacji, uwzględniającej w procesie przekazywania czy pogłębiania wiary: kulturę, wiek, etap życia duchowego oraz sytuację społeczną i ekonomiczną katechizowanych. Ta adaptacja w jakimś stopniu już została dokonana przez redaktorów niniejszego katechizmu. Redaktorzy, będąc katechetami młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dokonując wyboru i formułując określone pytania i odpowiedzi, mieli na uwadze zróżnicowanie środowiskowe młodzieży naszej diecezji. Pełniejszą i głębszą adaptację, zarówno w odniesieniu do treści jak i formy wykładu, powinni dokonać konkretni katecheci dla swoich uczniów.
Intencją zespołu redakcyjnego było przygotowanie pomocy, którą należy posługiwać się na drodze rozwoju wiary, a nie przygotowanie
książki, którą trzeba „przerobić” (zapamiętać i zdać), przygotowując się do bierzmowania. Katechizm powinien więc stać się vademecum
zarówno przed, jak i po bierzmowaniu.