Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka

Dane książki
Autor: 
Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz, Wiesław Kowalski
Rok wydania: 
2016
Liczba stron: 
202
ISBN: 
978-83-64527-41-8
Format: 
B5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 31,00zł
Waga: 500 g
Spis treści

Jacek Łukasiewicz SCJ, Marian Z. Stepulak, Wiesław Kowalski, Psychologiczna problematyka sensu życia jako wskaźnik w budowaniu całościowej koncepcji człowieka. Wprowadzenie w tematykę 

Kazimierz Pierzchała, Duchowość a religia w kontekście teologiczno-psychologicznym

Małgorzata Dubis, Dusza cierpi, ciało cierpi – ryzykowne zachowania żywieniowe młodych ludzi

Marian Z. Stepulak, Systemowe ujęcie osoby. Ciało – psychika – duchowość

Adam Raczkowski, Towarzyszenie duchowe osobom w depresji

Monika Deja, Cechy osobowości a zadowolenie z małżeństwa wśród osób niepełnosprawnych fizycznie – doniesienia wstępne

Katarzyna Sidor, Jacek Łukasiewicz SCJ, Marta Makara-Studzińska, Korelaty osobowościowe i poziom samooceny u studentów kierunków lekarskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Jacek Łukasiewicz SCJ, Anna Stachyra-Sokulska, Jolanta Tomas, Dorosłe dzieci alkoholików w sytuacji radzenia sobie ze stresem i emocjami negatywnymi

Adam Rybicki, Ciało, psychika i duchowość w świetle Biblijnej idei miłosierdzia

Yuliia Yemelianova, Integralna koncepcja człowieka jako całości wielowymiarowej

Marek Chmielewski, Jana Pawła II ucieleśnienie duchowości

Agnieszka Sudoł, Karolina Krzysztofik, Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną