Psychologicze i ekonomiczne uwarunkowania pieniądza w teorii i praktyce

Dane książki
Autor: 
Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz
Rok wydania: 
2016
Liczba stron: 
160
ISBN: 
978-83-64527-40-1
Format: 
B5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 25,00zł
Waga: 400 g
Spis treści

Marian Z. Stepulak, Jacek Łukasiewicz SCJ, Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pieniądza w teorii i praktyce – wprowadzenie w problematykę

Marian Z. Stepulak, Psychologiczne uwarunkowania poczucia szczęścia wobec różnego poziomu własnego statusu finansowego

Jacek Łukasiewicz SCJ, Agnieszka Granat, Cechy osobowości a występowanie aktywnych i pasywnych zachowań prospołecznych u menedżerów 

Kamila Krzyszczak, Obraz Polaka w percepcji członków Ruchu Autonomii Śląska 

L. Y. Malimon, A. M. Pashkina, Рeculiarities of functioning of organizational values in the system of public service of Ukraine 

Anna Kulchytska, Społeczno-psychologiczny aspekt relacji wartości i zaufania w reklamie

Jacek Łukasiewicz SCJ, Damian Mitura, Motywacja osiągnięć i nadzieja na sukces u osób pracujących w firmach o strukturze korporacyjnej

Małgorzata Dubis, Pieniądz a poczucie szczęścia w perspektywie „być” i „mieć”