Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu społecznym

Dane książki
Autor: 
Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz
Rok wydania: 
2016
Liczba stron: 
168
ISBN: 
978-83-64527-38-8
Format: 
B5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 26,00zł
Waga: 400 g
Spis treści

Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz SCJ, Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu społecznym – wprowadzenie w problematykę

Ewa Daniel, Egzemplifikacja świata wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle potrzeb społecznych XXI wieku

Kazimierz Pierzchała, Struktura somatyczna a proces psychiczny, mózg a proces myślenia

Agnieszka Rolińska, Marta Makara-Studzińska, Internet z perspektywy wartości współczesnego pokolenia – funkcjonowanie w sieci nastoletnich użytkowników portali społecznościowych

Ludwika Wojciechowska, Urszula Bogdańska, Kompetencje społeczne jako wartość u dzieci w początkowym okresie nauki szkolnej (Konstrukcja narzędzia do pomiaru kompetencji społecznych)

Tetiana Fedotowa, Dynamika zmian w strukturze wartości z kreatywnym produktem artystycznym

Inessa Filippowa, Yulia Yemіelianova, System wartości studentów na pograniczu Ukrainy (w oparciu o badania na Wołyniu)

Joanna Szulc, Monika Deja, Hierarchia wartości osób starszych na przykładzie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej 

Robert Porzak, Kinga Stefańska, Etyka badań eksperymentalnych w psychologii – idealizm, pragmatyka, czy konieczność? 

Jacek Łukasiewicz SCJ, Justyna Oktaba, Specyfika poziomu samooceny i motywacji osiągnięć u funkcjonariuszy służby więziennej 

Agata Celińska-Miszczuk, Wartości ważne w wykonywaniu zawodu psychologa (z perspektywy przyszłych psychologów). Wyniki wstępnych badań empirycznych