Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne

Dane książki
Autor: 
red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk
Rok wydania: 
2016
Wydawnictwo: 
Unitas
Liczba stron: 
488
ISBN: 
978-83-65414-04-5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 45,00zł
Waga: 900 g
Publikacja stanowi efekt współpracy środowiska naukowego skupionego głównie wokół Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego ze Służbą Więzienną. Prezentowaną pozycję podzielono na kilka części, z których jedna to próba przedstawienia problematyki konstytucyjnych podstaw wolności sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Inną część poświęcono prawnym podstawom wolności religijnej więźniów i jest ona uzupełnieniem artykułów zaprezentowanych wyżej.  W kolejnej znalazły się rozważania z zakresu realizacji praktyk religijnych  więźniów i jest to najbardziej obszerna część publikacji. Inna część stanowi refleksje dotyczące ochrony wolności  sumienia i religii więźniów. W dalszej części rozważań umieszczone zostały artykuły związane z kształtowaniem się wolności religijnej osób pozbawionych wolności a ostatni fragment książki to przedstawienie w formie raportu opini Naczelnych Kapelanów Więziennictwa RP na temat aktualnej sytuacji duszpasterstwa więziennego.