Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego

Dane książki
Autor: 
ks. Ryszard Federczyk
Rok wydania: 
2015
Liczba stron: 
300
ISBN: 
978-83-61071-71-6
Oprawa: 
Miękka
Cena: 30,00zł
Waga: 700 g
Prezentowana praca stanowi novum na gruncie polskiej literatury teologicznej i teologii duchowości. Odznacza się zdolnością prezentacji złożonych i subtelnych kwestii. Świadczy o darze głębokiego spojrzenia, które potrafi łączyć doświadczenie człowieka - kapłana z wzorem, jaki pozostawił Jezus Chrystus. Przeprowadzone analizy, oparte na bogatej literaturze źródłowej, cechuje wyważona argumentacja, logika i jasność wykładu. Aparat krytyczny został sporządzony starannie i poprawnie. A więc opracowanie dowodzi niewątpliwie niezwykłej erudycji Autora, wyrażającej się w doskonałej znajomości literatury źródłowej i przedmiotowej oraz dyspozycji intelektualnej w tworzeniu syntezy naukowej.

Prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Kierownik Katedry Teologii Duchowości