Duszpasterstwo nauczycieli w Polsce

Dane książki
Autor: 
ks. Jacek Szostakiewicz
Rok wydania: 
2008
Wydawnictwo: 
UNITAS
Numer katalogowy: 
978-83-61071-06-8
Liczba stron: 
217
ISBN: 
978-83-61071-06-8
Format: 
A5
Oprawa: 
Miękka
Cena: 20,00zł
Waga: 500 g
Duszpasterstwo nauczycieli nie jest zjawiskiem nowym. Jednak obecnie odkrywane jest w wymiarze powinności i koncepcji. Niniejsza książka ma na celu pogłębienie i akomodację duszpasterstwa nauczycieli do dzisiejszych czasów. Podjęcie tego tematu jest także odpowiedzią na odczuwane braki całościowego spojrzenia na duszpasterstwo nauczycieli. Ta praca to przyczynek do dalszego rozwoju duszpasterstwa nauczycieli. Jej celem jest służenie pomocą w poszukiwaniu formuły istnienia i działania tego duszpasterstwa w nowej, zmieniejącej się rzeczywistości społeczno-politycznej. Można żywić nadzieję, że studium to przyczyni się do ujednolicenia linii wychowawczej młodego pokolenia, a także ukaże metody współpracy duszpasterzy z nauczycielami.
(od autora)